การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
5th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณนพพล
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: พฤษภาคม 2558
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(21)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: บริษัท นพพล เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท: 27/14 หมู่ 10 บ้านสวน เมืองชลบุรี 20000
ประเทศ/เขต: ไทย, ชลบุรี
Copyright ©2020, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.